Katica Kulavkova

/Severna Makedonija, 1951
Katica Kulavkova

Katica Kulavkova (Makedonija), nekdanja univerzitetna profesorica literarne teorije, je redna članica Makedonske akademije znanosti in umetnosti, članica Evropske akademije znanosti in umetnosti in podpredsednica mednarodnega PEN. Prvo zbirko Blagovesti je Kulavkova izdala leta 1975. Do danes je objavila 20 pesniških zbirk, kot urednica in avtorica pa je izdala več kot 30 literarnoteoretskih in kritiških knjig. Je prejemnica najpomembnejših makedonskih in tujih literarnih nagrad. Njena poezija in kratka proza sta prevedeni v številne jezike. Živi v Skopju.

Pesmi


25. / 25.


3. / 3.


6. / 6.


8. / 8.


9. / 9.


PISMA JULIJI / PISMA JULIJI