1. avgust 2019

Kreativne kulturne industrije: projekt Vino in umetnost

O razpisu Kreativne kulturne industrije

Predmet razpisa so nepovratne spodbude za razvoj inovativnih projektov in podjetij s področja kulturnega in kreativnega sektorja (KKS), razvoj novih izdelkov, storitev in procesov pri prijaviteljih (podjetjih in drugih organizacijah) ter vzpodbujanje močnejšega sodelovanja med KKS in gospodarstvom.

V okviru razpisa so podprti projekti, ki nastajajo na presečišču umetnosti, kulture, trga, podjetništva in gospodarstva ter združujejo ustvarjalnost, proizvodnjo in distribucijo dobrin in storitev in proizvajajo ter razširjajo dobrine ali storitve, ki vsebujejo ali izražajo kulturne vsebine.

Rezultati projektov so na koncu tudi poslovno uresničljivi oziroma finančno merljivi in povečujejo dodano vrednost ali pa so usmerjeni v reševanje posebnih družbenih problemov in doprinašajo k družbenemu napredku in blaginji.

Sklop A1 (seme) je namenjen preveritvi koncepta in za raziskovanje, inoviranje in demonstracijo uporabe projektov v realnem okolju s ciljem pridobitve možnosti in referenc za komercializacijo namenja do 15.000 evrov na projekt. V okviru te faze je uspešno kandidiral tudi Zavod Itadakimsu.

 

O projektu Vino in umetnost

Literatura in vinarstvo - kot povezan kulturno-turistični produkt, gradita na ohranjanju nesnovne kulturne dediščine, literature, javnega branja in pripovedovanja ne eni in bogati vinarski tradiciji tega območja na drugi strani. Povezovanje dveh na videz nepovezanih področij omogoča ustvarjanje nove razsežnosti predstavitve literature, njeno približevanje domači in tuji publiki, po drugi strani pa na izviren in oseben način osmišlja enološko in lokalno kulturno dediščino. 

Cilj je oblikovanje novega produkta – personaliziranih literarnih dogodkov, vezanih na lokalno okolje in zgodovinsko izročilo kraja. Slednji ob spoznavanju kulinarične, kulturne ter vinske tradicije omogočajo neponovljivo izkušnjo za domačega in tujega obiskovalca.

Produkt je priložnost za ohranjanje in širjenje pisane besede, prebujanja zavesti o kulturni in naravni dediščini, lepoti mesta, pokrajin Haloz in Slovenskih goric. Odpira nove možnosti povezovanja literature, vinarstva in turizma in trženje le-teh. Daje prostor ovrednotenju literatov, literature in  -vinarjev. Približevanje ustvarjalnega procesa vinarjev in literatov od ideje do izdelka (vina, knjige, nastopa, predstavitve) ima edukativni pomen za posameznika in družbo, saj gre za zgodbe, ki so sad človekovega dela, sodelovanja in povezovanja z drugimi. S tega vidika bodo literati in vinarji s svojimi deli, zgodbami, ustvarjali nove izkušnje, čustvene vtise in v srečavanju z deležniki nagovarjali rodovitne možnosti slehernika. Literarno–kulturni večer bodo krepili izkušnje pomena svobodnih srečanj, povezovanja in duhovne izmenjave  različnih kultur. Pisateljevo gostovanje in pisanje na destinaciji bo na inovativen in zanimiv način prispevalo k promociji in prepoznavnosti turistične destinacije. 

V okviru projekta se preverja možnosti za razvoj novega produkta v realnem okolju. V okviru druge faze (od treh predvidenih) smo izvedli terensko analizo konkretnih ponudnikov, preverili interes za sodelovanje in izvedbo dogodkov na njihovih lokacijah.

 

Trajanje projekta: avgust 2019 - junij 2020

Upravičenec: Zavod Itadakimasu Ptuj

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.